پروفایل آزمایشگاه آزمونه فولاد

user

آزمون ها

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
آزمون Lateral Expantsion (هر ست شامل 3 نمونه) 750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
آزمایش خمش مجدد فولاد از قطر 22 تا 40 میلیمتر 900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آزمایش خمش مجدد فولاد تا قطر 20 میلیمتر 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آزمایش کشش سیم بکسل تا سایز 22 1300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آزمایش کشش فولاد از 18 تا 55 تن 970000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آزمایش کشش فولاد تا 18 تن 540000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آزمایش خمش فولاد 540000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
تهیه پلیت جوشکاری جهت آزمایش الکترود 14700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پولکی کردن نمونه جهت آنالیز کوانتومتری 550000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
نمونه سازی جهت آزمایش پیچ 550000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آماده سازی مانت 420000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آماده سازی نمونه جهت آزمایش RT (حذف پشت بند) 900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آماده سازی پروفیل جوش جهت تعیین سختی 1170000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آماده سازی متالوگرافی فلزات غیرآهنی 2000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آماده سازی متاوگرافی نمونه های جوشکاری شده 1310000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آماده سازی نمونه های خاص برای متالوگرافی 1600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آماده سازی متالوگرافی معمولی 900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
ناچ زنی بر روی نمونه های ضربه 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آماده سازی نمونه بدون تاچ 420000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
نمونه های جوشکاری شده جهت آزمایش ضربه 860000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
فولاد مخصوص جهت آزمایش ضربه 710000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
فولاد معمولی جهت آزمایش ضربه 690000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
جهت آزمایش خمش جوش بالای 25 میلیمتر 700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
جهت آزمایش خمش از 10 تا 25 میلیمتر 620000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
جهت آزمایش خمش جوش کمتر 10 میلیمتر 495000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
جهت آزمایش خمش معمولی 430000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آماده سازی سیم بکسل جهت آزمایش کشش 1350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آماده سازی پلاگ جهت آزمایش کشش لوله 689999 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
جهت آزمایش کشش بالای 25 میلیمتر 730000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
جهت آزمایش کشش از 10 تا 25 میلیمتر 630000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
جهت آزمایش کشش کمتر از 10 میلیمتر 550000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
جهت آزمایش کشش جوش بالای 25 میلیمتر 770000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
جهت آزمایش کشش جوش از 10 تا 25 میلیمتر 720000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
جهت آزمایش کشش جوش کمتر از 10 میلیمتر 640000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
در دمای کمتر از 70_ درجه سانتیگراد 1300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از دمای 40_ تا 70_ درجه سانتیگراد 920000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از دمای محیط تا 40_ درجه سانتیگراد 650000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
در دمای محیط 460000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش

دستگاه ها و تجهیزات

نام دستگاه توضیح
دستگاهی جهت نمایش وجود ندارد.

درباره آزمایشگاه

این شرکت در سال 1371 تشکیل و از بدنه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان جدا شد. هم اکنون این شرکت دارای آزمایشگاه مکانیک و متالورژی، آزمایشگاه مقاومت مصالح، آزمون های NDT و ADVanced NDT می باشد.


موقعیت جغرافیایی

استان : ‌اصفهان شهر : اصفهان

نظر کاربران

نظری برای این آزمایشگاه ثبت نشده است.


ثبت نظر جدید

Error
Whoops, looks like something went wrong.