پروفایل آزمون های زیستی پژوهشگاه مواد وانرژی

user

آزمون ها

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
آماده سازی هر نمونه 20000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آنالیز های بالاتر از 45 عدد هر آنالیز 40000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
هر نمونه 70000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 500000 ریال - سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 700000 ریال - سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
میکروسکوپ معکوس و معمولی 400000 ریال - سفارش
میکروسکوپ فلوئورسنت 800000 ریال - سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
سمیت سلولی (تریپان بلو) 750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
سمیت سلولی (MTT): شرایط نمونه: هر نمونه به قطر کوچکتر از 10 و ضخامت کمتر از 5 میلیمتر*** 1500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
روش کمی با دو سویه باکتری 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
(Minimum Inihibitory Concentration (MIC 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
روش کمی (Plate Count) با یک سویه باکتری 2200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
روش کیفی (zone of inhibition) با هر باکتری (در این روش فقط می‌توان از آنتی باکتریال بودن نمونه به صورت کیفی آگاه شد. ) 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
عکس برداری از نمونه 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
رنگ آمیزی نمونه 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
عکس برداری از نمونه 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
رنگ آمیزی نمونه 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
با استفاده از رنگ AO/PI 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
با استفاده از رنگ DAPI 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
آماده سازی هر نمونه 20000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
سنتز cDNA هر نمونه 30000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
استخراج RNA هر نمونه 20000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آنالیز های بالاتر از 45 عدد هر آنالیز 40000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
هر نمونه 70000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
عکس برداری از نمونه 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
رنگ آمیزی نمونه 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش

دستگاه ها و تجهیزات

نام دستگاه توضیح
دستگاهی جهت نمایش وجود ندارد.

درباره آزمایشگاه

پژوهشگاه مواد و انرژی یکی از پژوهشگاه‌های مستقل و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهشگاه از چهار پژوهشکده سرامیک، نیمه هادی‌ها، انرژی و پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته تشکیل شده‌است كه در ۱۲ گروه تخصصی به فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با مواد و انرژی می پردازند. این پژوهشگاه هم اکنون با توجه به اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور، همكاری گسترده‌ای با دانشگاه‌ها، مراكز تحقیقاتی، صنایع، موسسات اجرایی بخش دولتی و بخش خصوصی برقرار کرده است.


موقعیت جغرافیایی

استان : ‌تهران شهر : تهران

نظر کاربران

نظری برای این آزمایشگاه ثبت نشده است.


ثبت نظر جدید