پروفایل ترانسژن مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته

user

آزمون ها

آزمونی جهت نمایش وجود ندارد.


دستگاه ها و تجهیزات

نام دستگاه توضیح
دستگاهی جهت نمایش وجود ندارد.

درباره آزمایشگاه

گروه ترانس‌ژن و جنین شناسی مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته یکی از گروه‌های جوان و فعال مرکز بوده که دستاوردهای بزرگی چون بز ترانسژن و موش‌های ترانسژنیک حاصل همکاری مشترک این گروه و سایر گروه‌های پژوهشی مرکز است. هدف اصلی از تشکیل این گروه انجام پژوهش ‌های بنیادی، کاربردی و بالینی بر مکانیسم‌های مولکولی لقاح، روند تکوین جنین، بلوغ آزمایشگاهی گامت ها، انتقال ژن به گامت و جنین و انتقال هسته سلولهای سوماتیک به منظور همانند سازی تولید مثلی و درمانی بوده و در این زمینه به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است.


موقعیت جغرافیایی

استان : ‌تهران شهر : تهران

نظر کاربران

نظری برای این آزمایشگاه ثبت نشده است.


ثبت نظر جدید

Error
Whoops, looks like something went wrong.