پروفایل سورن تک توس

user

آزمون ها

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1080700 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1326800 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 738300 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
(شناسایی) 588500 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
(به روش کلنی) 882750 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 588500 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شمارش کلنی 1326800 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 786450 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
کلستریدیوم پرفرنژانس( شمارش کلنی) 1572900 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شناسایی کلستریدیوم پرفرنژانس 1326800 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
باکتریهای مزوفیل بی هوازی 636650 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
باکتریهای ترموفیل بی هوازی 636650 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
باکتریاهای گرمادوست بی هوازی 636650 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 636650 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 636650 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 738300 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 882750 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1326800 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 2750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آزمونهای میکروبی استاندارد عسل 2600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آزمونهای استاندارد فیزیکو شیمیایی عسل 6500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش

دستگاه ها و تجهیزات

نام دستگاه توضیح
equipment جذب اتمی( اتمیک ابزوربشن)
equipment اسپکتروفوتومتر (Spectrophotometer) اندازه‌گیری مقدار جذب و عبور مواد دقت طول‌موجی: 0.1 نانومتر دقت جذب: ABS 0.001 دقت عبور: 0.1 %
equipment کوره
equipment اسپکتروفتومتر UV-VIS آنالیز کیفی و کمی مواد با طیف سنجی مرئی فرابنفش
equipment میکروسکوپ نوری تصویربرداری، فیلمبرداری در دو حالت عبوری و انعکاسی، ارائه اندازه بر روی تصویر

درباره آزمایشگاه

آزمایشگاه تحقیقاتی و خدماتی سورن تک توس ، با دریافت مجوز بعنوان آزمایشگاه همکار وزارت بهداشت و، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خدمات خود را در زمینه کنترل مواد غذایی و فرآورده های بیولوژیک با روشهای استاندارد و بیوتکنولوژیک ارائه می نماید. در این راستا علاوه بر خدمات ، نسبت به انجام پروژه های تحقیقاتی و ارائه پایان نامه های دانشجویی نیز فعالیت خود را گسترش داده است.


موقعیت جغرافیایی

استان : ‌خراسان‌رضوی شهر : مشهد

نظر کاربران

نظری برای این آزمایشگاه ثبت نشده است.


ثبت نظر جدید

Error
Whoops, looks like something went wrong.