پروفایل نقش پراش اصفهان

user

آزمون ها

آزمونی جهت نمایش وجود ندارد.


دستگاه ها و تجهیزات

نام دستگاه توضیح
دستگاهی جهت نمایش وجود ندارد.

درباره آزمایشگاه

خدمات تخصصی پراش پرتو ایکس شامل: 1- پراش پرتو ایکس 2- پراش پرتو ایکس نمونه های لایه نازک Thin film 3- پراش پرتو ایکس با زاویه پایین Low angle XRD 4- اندازه گیری تنش باقیمانده Residual stress 5- اندازه گیری بافت کریستالوگرافی Crystallographic texture


موقعیت جغرافیایی

استان : ‌اصفهان شهر : اصفهان

نظر کاربران

نظری برای این آزمایشگاه ثبت نشده است.


ثبت نظر جدید