پروفایل پوشش، الکتروشیمی و خوردگی پژوهشگاه مواد وانرژی

user

آزمون ها

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
بدون مدل سازی 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
با مدل سازی 1300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
فعالسازی 4500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
هر تست 650000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 400000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
هر ساعت حضور 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
استفاده از دستگاه 900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
لايه نشاني الكتروفورز 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
لايه نشاني پوششي 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
لايه نشاني پوششي 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
لایه نشانی به روش کند و پاش DC 750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
لایه نشانی به روش کندوپاش (Sputtering) 2000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
لایه نشانی به روش کندوپاش (Sputtering) 2500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
لایه نشانی به روش کندوپاش (Sputtering)-گلودیسشارژ هرساعت 3000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
لایه نشانی به روش کندوپاش (Sputtering) 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به روش کندوپاش (Sputtering)-گلودیسشارژ هرساعت 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به روش فیزیکی (PVD)-تبخیر به روش کندو پاش (اسپاترینگ) 3000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به روش فیزیکی (PVD)- تبخیر به روش باریکه الکترونی (الکترون بیم) 3000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به روش فیزیکی (PVD)- تبخیر به روش مقاومتی (حرارتی) 3000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
لایه نشانـی به روش دورانی (Spin_Coating) 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به روش دورانی (Spin_Coating) 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به روش غوطه وری (DIP) 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
پوشش دهی کربن 420000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
دستگاه لیزر دی اکسید کربن 1300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)

دستگاه ها و تجهیزات

نام دستگاه توضیح
دستگاهی جهت نمایش وجود ندارد.

درباره آزمایشگاه

پژوهشگاه مواد و انرژی یکی از پژوهشگاه‌های مستقل و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهشگاه از چهار پژوهشکده سرامیک، نیمه هادی‌ها، انرژی و پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته تشکیل شده‌است كه در ۱۲ گروه تخصصی به فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با مواد و انرژی می پردازند. این پژوهشگاه هم اکنون با توجه به اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور، همكاری گسترده‌ای با دانشگاه‌ها، مراكز تحقیقاتی، صنایع، موسسات اجرایی بخش دولتی و بخش خصوصی برقرار کرده است.


موقعیت جغرافیایی

استان : ‌تهران شهر : تهران

نظر کاربران

نظری برای این آزمایشگاه ثبت نشده است.


ثبت نظر جدید

Error
Whoops, looks like something went wrong.