خدمت اصطکاک پیچ

  اصطکاک پیچ

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : اصطکاک پیچ

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت

اتصال پیچ با قدرت بالا از طریق میله پیچ در داخل یک تشدید شدید بزرگ به بستن صفحه اتصال، به اندازه کافی برای تولید مقدار زیادی اصطکاک، به منظور بهبود اتصال یکپارچگی و سختی، زمانی که نیروی برشی، با توجه به طراحی و نیروی مورد نیاز متفاوت است، می توان به نوع اتصال قوی نوع پیچ اصطکاک تقسیم شده و نوع تحمل با پیچ و مهره با قدرت بالا اتصال دو، اختلاف ضروری بین دو حالت محدود است متفاوت است، اگر چه آن را همان پیچ است، اما در روش های محاسبه، الزامات، دامنه کاربرد و غیره بسیار متفاوت هستند. در طراحی برش، نوع اصطکاک پیچ و مهره بالا است حداکثر اصطکاک ارائه شده توسط نیروی سفت کردن پیچ بین نیروی برش و سطح تماس صفحه، که اطمینان حاصل شود که نیروی برشی داخلی و خارجی از حداکثر اصطکاک تجاوز نمی کند در طول دوره استفاده کامل.


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت اصطکاک پیچ را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
آزمونی جهت نمایش وجود ندارد.
فرم ثبت درخواست

متاسفانه آزمونی برای خدمت مورد نظر شما در آنابیز ثبت نشده است، درخواست خود را در این فرم بنویسید تا با شما تماس گرفته شود.

ایمن شده توسط Google Invisible reCaptcha