خدمت افت سیال

  افت سیال

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : افت سیال

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت

یک ابزار بحرانی برای حفاری و حفاری نفت از دست دادن سیالات از مخازن نفتی و سولفورهای سیمان تا رسوب نفوذ پذیر می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد آنها اثر و یا آسیب رساندن به تشکیل. اگر یک مخلوط سیمان مایع بیش از حد را از دست می دهد، قدرت آن به خطر افتاده و هزینه های درمان مناسب می تواند درمان باشد. مدل 7120 Cell Loss Cell Stirred ویژگی های از دست دادن مایعات را اندازه می گیرد خاک و مایع در مطابقت با روش های API.


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت افت سیال را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
آزمونی جهت نمایش وجود ندارد.
فرم ثبت درخواست

متاسفانه آزمونی برای خدمت مورد نظر شما در آنابیز ثبت نشده است، درخواست خود را در این فرم بنویسید تا با شما تماس گرفته شود.

ایمن شده توسط Google Invisible reCaptcha