خدمت اندازه گیری زاویه تماس

اندازه گیری زاویه تماس

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : اندازه گیری زاویه تماس

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت اندازه گیری زاویه تماس را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
equipment اندازه‌گیری زاویه تماس استاتیک به روش قطره بی‌پایه (sessile drop) به وسیله این آزمون می‌توان زاویه تماسِ قطره سیال روی سطح جامد را اندازه‌گیری کرد. کاربردهای اصلی اندازه‌گیری زاویه تماس، تعیین میزان آب‌گریزی یا آب‌دوستی، خود تمیز شوندگی، انرژی سطح و سایر خواص سطح می‌باشد. اندازه‌گیری زاویه تماس به روش Sessile Drop انجام می‌گیرد. در این آزمون قطره‌ای با اندازه مشخص (مثلا 4 میکرولیتر در استاندارد ASTM D7334) بر روی نمونه قرار می‌گیرد. سپس به وسیله دوربینی با دقت بالا از این قطره و زاویه تماس خط سه فازی در محل برخورد قطره با سطح تصویربرداری می‌شود. تصویر فوق به کمک نرم‌افزارهای پردازش تصویر، پردازش شده و زوایا محاسبه‌ می‌شود. شرایط نمونه‌ها: - اندازه نمونه‌ها حداقل 1 در 2 سانتیمتر و حداکثر 5 در 5 سانتیمتر باشد (حداکثر 3 قطره بر روی هر نمونه قرار داده می‌شود). - ضخامت (ارتفاع) نمونه‌ها حداکثر 25 میلی‌متر. - امکان اندازه‌گیری برای نمونه‌های با ابعاد دیگر و یا با سیالی غیر از آب تنها با هماهنگی قبلی وجود دارد. در صورتی که سیال محلول در آب نباشد، هزینه سرنگ استفاده شده نیز در تعرفه تست محسوب می‌گردد. - نمونه‌ها حتی‌الامکان باید دارای سطح تخت باشند. مشاهده