خدمت تعیین درصد حجمی تخلخل با تخلخل سنج

  تعیین درصد حجمی تخلخل با تخلخل سنج

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : تعیین درصد حجمی تخلخل با تخلخل سنج

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت تعیین درصد حجمی تخلخل با تخلخل سنج را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
equipment آزمون اندازه گیری تخلخل بازه اندازه گیری تخلخل : 0/5 تا 40 درصد. ابعاد محفظه نمونه : قطر 1/5 اینچ و طول 3 اینچ. فشار نقطه ای با دقت 0/1 درصد بازه اندازه گیری. مشاهده