خدمت خدمات پلاسما

خدمات پلاسما

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : خدمات پلاسما

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت خدمات پلاسما را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
equipment سینتر و سنتز ترکیبات مختلف از جمله فلزی، سرامیکی و کامپوزیتی زینتر و سنتز سریع مواد در دماهای کمتر و زمان‌های کوتاه‌تر نسبت به روش‌های زینتر معمول - تولید موادی با خواص فیزیکی و مکانیکی بهبودیافته با اندازه دانه کوچکتر نسبت به روش‌های معمول - امکان ثبت داده‌های مهم سینتر پلاسمای جرقه‌ای نظیر دما و فشار حین فرآیند سینتر - عدم نیاز به شکل‌دهی اولیه مشاهده
equipment تولید انواع نانوذرات فلزی در محیط‌های مایع با غلظت‌های 500, 1000, 2000, 3000 ppm تولید انواع نانوذرات فلزی با استفاده از تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم با دستگاه نانوکلوئیدساز پلاسما مشاهده
equipment تولید نانوکلوئید نقره از غلظت‌های 1000-4000 ppm تولید نانوکلوئید نقره با استفاده از تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم با دستگاه نانوکلوئیدساز پلاسما مشاهده
equipment تولید نانوکلوئید طلا از غلظت‌های 1000-4000 ppm تولید نانوکلوئید طلا با استفاده از تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم با دستگاه نانوکلوئیدساز پلاسما مشاهده
equipment تولید نانوسوسپانسیون آهن از غلظت‌های 1000-4000 ppm تولید نانوسوسپانسیون آهن با استفاده از تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم با دستگاه نانوکلوئیدساز پلاسما مشاهده
equipment تولید نانوسوسپانسیون آلومینیوم از غلظت‌های 1000-4000 ppm تولید انواع نانوذرات فلزی با استفاده از تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم با دستگاه نانوکلوئیدساز پلاسما مشاهده
equipment پردازش اتمسفری پلاسمایی منسوجات پردازش سطح منسوجات در مقیاس نیمه صنعتی مشاهده
equipment پردازش اتمسفری پلاسمایی خطی منسوجات پردازش سطح منسوجات در مقیاس نیمه صنعتی با پلاسمای خطی و توپ پارچه با عرض یک متر مشاهده