خدمت سطوح یخ گریز

  سطوح یخ گریز

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : سطوح یخ گریز

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت

یکی از عوامل تعیین کننده در میزان تر شوندگی یک سطح، زاویه تماسی مایع با آن است. زاویه تماس برای یک مایع (قطره) در فصل مشترک فاز جامد و مایع، در محل تماس قطره مایع با سطح جامد تشکیل می‌شود. هر چه زاویه تماس به صفر نزدیک‌تر باشد تر شوندگی بیشتر و با افزایش زاویه تماس میزان تر شوندگی سطح کاهش می‌یابد.


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت سطوح یخ گریز را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
equipment اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح (چسبندگی بین یخ و سطح و تعیین میزان یخ‌گریزی) در این تست دمای سطح (معمولی یا یخ‌گریز) ثابت نگه‌داشته می شود و تنش برشی بین یخ و سطح بطور پیوسته اندازه گیری می شود. در لحظه جدایش یخ از سطح میزان تنش برشی ثبت می گردد. در این تست دمای سطح و یخ در حین جدا شدن یخ ثابت و در حدود 10- درجه سانتیگراد می باشد. (دمای مذکور استاندارد بوده ولی امکان تغییر دما و سرعت جهت انجام تست‌های خاص وجود دارد). مشاهده