خدمت سطوح یخ گریز

  سطوح یخ گریز

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : سطوح یخ گریز

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت سطوح یخ گریز را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
equipment اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح (چسبندگی بین یخ و سطح و تعیین میزان یخ‌گریزی) در این تست دمای سطح (معمولی یا یخ‌گریز) ثابت نگه‌داشته می شود و تنش برشی بین یخ و سطح بطور پیوسته اندازه گیری می شود. در لحظه جدایش یخ از سطح میزان تنش برشی ثبت می گردد. در این تست دمای سطح و یخ در حین جدا شدن یخ ثابت و در حدود 10- درجه سانتیگراد می باشد. (دمای مذکور استاندارد بوده ولی امکان تغییر دما و سرعت جهت انجام تست‌های خاص وجود دارد). مشاهده