خدمت فشار ساچمه

  فشار ساچمه

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : فشار ساچمه

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت

هدف از اجرای تست فشار، تعیین رفتار یا واکنش ماده، از طریق اندازه گیری متغیرهایی نظیر کرنش، تنش و تغییر شکل نمونه در هنگام اعمال نیروی فشاری می باشد. با انجام تست فشار، استحکام فشاری، استحکام تسلیم، استحکام نهایی، حد الاستیک و مدول الاستیک از پارامترهای ماده تعیین می گردد. با درک ویژگی های این پارامترها و مقادیر مربوط به ماده ای خاص، می توان تعیین نمود که آیا آن ماده برای کاربردی خاص مناسب است و یا اگر تحت تنش های خاصی قرار گیرد می تواند تحمل کند.


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت فشار ساچمه را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
آزمونی جهت نمایش وجود ندارد.
فرم ثبت درخواست

متاسفانه آزمونی برای خدمت مورد نظر شما در آنابیز ثبت نشده است، درخواست خود را در این فرم بنویسید تا با شما تماس گرفته شود.

ایمن شده توسط Google Invisible reCaptcha