خدمت مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از تنش محیطی

  مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از تنش محیطی

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از تنش محیطی

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت

یکی از مهمترین آزمون های مهم که بسیار در ماده پلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرد آزمون تعیین مقاومت در برابر تنش محیطی (ESCR)می باشد. این آزمون هم برای مواد اولیه پلی اتیلن و هم برای محصول نهایی (لوله) مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمون ابتدا از گرانول مواد اولیه به وسیله دستگاه پرس حرارتی ورق تهیه می گردد، سپس بوسیله قالب موجود در ملحقات دستگاه ESCR نمونه ی مستطیل شکل تهیه گشته و شیار بر روی آن ایجاد می گردد. ابعادآزمونه: نمونه بریده شده از ورق تهیه شده به روش پرس حرارتی دارای ابعاد 13×38 میلی متر باشد. روش کار: نمونه ی شیار دار شده خم شده و توسط گیره ای در محلول اگی پال خالص، درون لوله ی آزمایشی که درون دستگاه می باشد برای مدت زمان و دمای مشخص قرار می گیرد.


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از تنش محیطی را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
آزمونی جهت نمایش وجود ندارد.
فرم ثبت درخواست

متاسفانه آزمونی برای خدمت مورد نظر شما در آنابیز ثبت نشده است، درخواست خود را در این فرم بنویسید تا با شما تماس گرفته شود.

ایمن شده توسط Google Invisible reCaptcha