خدمت مقاومت در برابر فشار داخلی بعد از لهیدگی

  مقاومت در برابر فشار داخلی بعد از لهیدگی

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : مقاومت در برابر فشار داخلی بعد از لهیدگی

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت

در صورت بروز ترکیدگی در خط لوله گاز قسمتی از خط را که نقیصه در آن رخ داده است جدا می نمایند. بدین منظور دو سر لوله له نموده و خط را مسدود می نمایند. پس از تعویض قسمت ترکیده لوله را به حالت اولیه باز گردانده و دو سر لوله را جوش میزنند. از این رو به منظور بررسی مقاومت لوله پس از لهیدگی، در آزمایشگاه توسط دستگاه لهیدگی نمونه را له نموده و سپس در دستگاه تست فشار هیدرواستاتیک تحت آزمون قرار می دهند. آزمون لهیدگی و Squeeze Off لوله پلی اتیلنی بر اساس استاندارد ISO 13955 و استاندارد شرکت ملی گاز انجام می شود.


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت مقاومت در برابر فشار داخلی بعد از لهیدگی را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
آزمونی جهت نمایش وجود ندارد.
فرم ثبت درخواست

متاسفانه آزمونی برای خدمت مورد نظر شما در آنابیز ثبت نشده است، درخواست خود را در این فرم بنویسید تا با شما تماس گرفته شود.

ایمن شده توسط Google Invisible reCaptcha