خدمت میزان سایش و پرزدهی منسوجات

  میزان سایش و پرزدهی منسوجات

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : میزان سایش و پرزدهی منسوجات

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت

برای تعیین میزان مقاومت در برابر سایش و مالش پارچه های نساجی از این آزمون استفاده می شود. سایش Taber:نمونه مورد نظر که آماده سازی شده در دستگاه سایش قرار داده می شود و توسط چرخ های ساینده تحت سایش قرار می گیرد. اختلاف وزن قبل و بعد از سایش میزان درصد سایش نمونه را بدست می دهد. مالش مارتیندیل:نمونه های آماده سازی شده در دستگاه مورد نظر قرار داده می شود. صفحه قرار گیری نمونه و محور مالش دهنده هر دو متحرک می باشند. بعد از اتمام آزمون نمونه مورد بررسی قرار می گیرد.


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت میزان سایش و پرزدهی منسوجات را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
آزمونی جهت نمایش وجود ندارد.
فرم ثبت درخواست

متاسفانه آزمونی برای خدمت مورد نظر شما در آنابیز ثبت نشده است، درخواست خود را در این فرم بنویسید تا با شما تماس گرفته شود.

ایمن شده توسط Google Invisible reCaptcha