خدمت پکیج های ویژه

پکیج های ویژه

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : پکیج های ویژه

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت

ترکیبی از چند آزمون وابسته با قیمت ویژه


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت پکیج های ویژه را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
equipment SEM + TEM / FESEM + TEM (تخفیف ویژه) یکی از پکیج های ویژه آنابیز، مجموع آنالیزهای SEM و TEM یا FESEM و TEM است که جزو میکروسکوپ های نوری و الکترونی به حساب می آیند. با انتخاب این بسته ترکیبی ویژه می توانید یکی از دو مورد TEM، SEM یا TEM، FESEM را انتخاب کنید. نکته مهم در این پکیج آن است که با ارائه یک نمونه، هر دو آنالیز برای ماده شما انجام می شود و دیگر نیازی به تحویل دو نمونه مجزا نیست. مشاهده