خدمت پکیج های ویژه

پکیج های ویژه

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : پکیج های ویژه

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت

ترکیبی از چند آزمون وابسته با قیمت ویژه


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت پکیج های ویژه را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
equipment کالریمتری روبشی تفاضلی ( DSC ) به طور کلی آنالیز DSC برای بررسی رفتار حرارتی مواد به کار می رود. محدوده دمایی دستگاه بین ۱۵۰- تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد است که امکان کنترل دقیق نرخ گرمایش و سرمایش دارد. برای انجام پيش تست (در موارد تشخيص داده شده برای هر نمونه) از این آزمون استفاده می گردد. توجه: در صورتیکه مدت زمان آزمون بیش از یک ساعت باشد، به ازای هر ۱۵ دقیقه مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان به مجموع مبلغ فاکتور اضافه می گردد. مشاهده